274ZOBRAZENÍ

Krásný barokní klášter augustiniánů poustevníků s kostelem sv. Augustina. Dělníci ho v potu tváře vystavěli v letech 1705 až 1725, aby bezprostředně poté začal sloužit církevním účelům. Klášter nečekaly žádné příliš kruté časy, proto se do dnešních dnů zachoval prakticky v původní podobě.
Zato město Vrchlabí prošlo mnoha změnami. První zmínky o původně dřevorubecké osadě pocházejí z poloviny 14. století. V letech 1546 až 1614 byl na místě staršího vodního hrádku postaven renesanční zámek s anglickým parkem, v němž je dnes malá naučná stezka. Po roce 1624 se ve Vrchlabí začaly vyrábět palné i chladné zbraně. Výrobu zahájil nový majitel panství Albrecht z Valdštejna. Jeho erb můžete vidět nejen na stránkách BONGO BONGO, ale i na mnoha místech Vrchlabí.
 

Co se skrývá za zdmi?
Barokní klášter dnes slouží především jako sídlo Krkonošského muzea. Jeho součástí je také unikátní expozice Kámen a život, která popisuje přírodu a kulturu Krkonoš. Za zmínku stojí i ekologická expozice Příroda Krkonoš s modelem horského potoka s tekoucí vodou. Milovníci fauny tu najdou i živé exponáty obojživelníků a plazů, ostatní potěší velkoplošné promítání audiovizuálních programů o přírodě Krkonoš. V křížové chodbě kláštera je stálá výstava Člověk a hory pojednávající o historii osídlování Krkonoš a krátkodobé výstavy. A pokud do Vrchlabí přijedete v červenci nebo srpnu, zamiřte do klášterního kostela. Každou neděli od 19 hodin se tu konají zajímavé varhanní koncerty.
 
Kudy do Vrchlabí?
Přímo do města jezdí autobus i vlak, aktuální jízdní řády najdete na adrese www.jizdnirady.cz.
Motoristé mohou přijet po kvalitní silnici číslo 14 z Turnova, odbočka z obchvatové komunikace do centra je dobře značená. Druhou možností je silnice z Nové Paky směrem na Turnov, v Horce u Staré Paky odbočit doleva na silnici číslo 293 směrem na Studenec a v Rovnáčově odbočit doprava na silnici číslo 295, která vede až do Vrchlabí.

OTVÍRACÍ DOBA
I. až IV. a X. až XII. denně mimo pondělí od 8 do 17.15 hodin, V. až IX. denně mimo pondělí od 8 do 17.30 hodin.

VSTUPNÉ
Výše vstupného je následující: 40 korun pro dospělé, 20 korun pro děti, 60 korun pro dospělé cizince, 30 korun pro děti cizince.