808ZOBRAZENÍ

Krásný zámek v Třebechovické tabuli. Na místě bývalého významného hradiště Slavníkovců byl postaven gotický hrad přemyslovských knížat zaznamenaný Kosmou v 11. století. Na jeho místě vyrostl za šlechtice Viléma Trčky v letech 1560 až 1567 renesanční zámek s arkádami. Z původního hradu se zachovala jen bašta. Pozdější majitel zámku Adam Trčka byl jedna ruka s Albrechtem z Valdštejna, a tak byl společně s ním v Chebu zavražděn. K trčkovskému majetku a k Opočnu se tak dostali Colloredové, konkrétně Rudolf Colloredo. Jeho erb můžete obdivovat na obrázku.
Po požáru na konci 17. století byl zámek mírně upraven. Další úpravy, tentokráte barokní, provedl pravděpodobně Giovanni Battista Allprandi. Začátkem 19. století byl založen krásný anglický park přecházející v oboru.
 
Za čím do Opočna?
Zdejší historické interiéry nabízejí skutečně mnoho zajímavostí. Je to hlavně dobové vybavení a nejrůznější umělecké sbírky. Určitě byste si při prohlídce zámku měli povšimnout několika místností, které jsou skutečně jedinečné. Jsou to především zámecké salóny, ale i obrazárny, knihovna, zbojnice a etnografické sály, které tvoří první z tras, kterou mohou návštěvníci absolvovat. Méně náročným návštěvníkům je k dispozici zkrácená trasa, která vede zámeckými salóny, obrazárnami a knihovnou.
Na hlavním zámecké nádvoří stojí za zmínku expozice současného výtvarného umění. Pokud se po procházce zámkem budete cítit znaveni, můžete zamířit do příjemného parku nebo si dát kávu v zámecké restauraci.
 
O lakotné paní Mandě
Na Opočně kdysi žila paní Manda. Lakotná byla až až. Zato její manžel byl dobrota sama. Rychtářům dával v krutých časech válek na dluh, hospodským prodával pivo ze svého pivovaru téměř zadarmo. Manda jen skřípala zuby, ale když byl pán doma, neopovažovala se nic udělat. Ale sotva se za ním zavřela brána, už spěchala do zámecké kanceláře. "Ukažte mi účty," poroučela vrchnímu a jeho účetním.
Dlouho pak lamentovala. To bylo samé: "Takhle by to dál nešlo. Takhle bychom se za chvíli ocitli na huntě. Žádné dávání na dluh." Co řekla, to také udělala. Samozřejmě, že jen do té doby, než se zámecký pán vrátil z cest. To pak bylo nadělení. Pán nadával na manželčinu lakotu a Manda mu zase spílala za přílišnou dobrotu. A že měla jazyk ostrý, pán nakonec vždy zmlkl a raději utekl.
Jednou, když byl pán vyřizovat důležité obchodní záležitosti až v Praze, začala Manda zase řádit. Z účetních knih zjistila, že sedláci dluží zámku pěknou řádku zlaťáků. Dluhy měli v těch zlých časech vyřezány na dubových holích a řeknu vám, byla jich už pěkná řádka. Manda tehdy vyhlásila: "Do týdne ať jsou všechny dluhy vyrovnány."
Sedláci však dali hlavy dohromady. "Když počkáme týden, až se pán vrátí, určitě nás pochopí," prohlásil jeden z nich. A jak se dohodli, tak také udělali. Manda zuřila. Každý den vyhlížela z okna, ale sedláci nikde. Až když se pán vrátil, hned se na zámek začal sjíždět jeden sedlák za druhým. Každý z nich přinesl několik dubových holí se zaznamenanými účty. Když to pán viděl, velmi se podivil. "Proč mi nosí dřevo, vždyť ho máme ve sklepích dost?"
Sedláci mu vysvětlili, že přijeli na zámek skládat účty. Manda, která přihlížela z okna, sípala vzteky, jak ji sedláci doběhli. A zámecký pán? Ten byl pobaven, s jakým důvtipem si sedláci počínali. Prohlásil: "Projednou zámecká pokladna nezchudne," a hromadu dubových holí zapálil. V celém kraji se o jeho štědrosti ještě dlouho vyprávělo.
Příběh však neměl příliš šťastný konec. Paní Manda totiž svou lakotností pána umořila tak, že umřel. Za to ji prý čert unesl do pekla, jinak by prý na Opočně dodnes strašila.

Jak na Opočno
Vlaky přímo do Opočna nejezdí, a tak zapřísáhlí stoupenci cestování po kolejích budou muset ujít asi tři kilometry, které dělí zámek od nejbližší železniční zastávky. Milovníci cestování autobusem to mají mnohem jednodušší. Stanice je pouhých dvě stě metrů od zámeckých bran. Spojení můžete najít na adrese www.jizdnirady.cz.
Motoristé by se měli vydat po silnici číslo 11 z Hradce Králové či Ostravy. V Třebechovicích pod Orebem je třeba zahnout na silnici 298 do Opočna. Placené parkoviště pro osobní vozidla i autobusy je pár kroků od zámku.

OTVÍRACÍ DOBA
IV. a X. v sobotu, neděli a o svátcích od 9 do 16 hodin. V., VI. a IX. denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. VII. a VIII. denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Návštěva v jiných termínech je možná po předchozí telefonické domluvě.

VSTUPNÉ
Výše vstupného je následující: První trasa přijde dospělého na 60 korun, dítě na 30 korun. Druhá trasa stojí dospělého 40 korun, dítě 20 korun.