697ZOBRAZENÍ

Renesanční zámek ve Vrchlabské vrchovině, který stojí na místě původní mohutné dřevěné tvrze. Zámek vyrostl v letech 1533 až 1582 na popud Zdeňka z Valdštejna. Horní Branná měla původně velké dřevěné patro, které však Švédové v roce 1646 podpálili a nenávratně zničili. Krásná sgrafitová výzdoba naštěstí jejich řádění přečkala. Ale o trochu zpátky do historie, k jednomu z nejslavnějších období v dějinách zámku. V letech 1627 a 1628 se tady totiž ukrýval před svým odchodem do exilu Jan Amos Komenský. Útočiště mu poskytl Václav Záruba z Hustířan, tehdejší majitel zámku a nositel tohoto krásného erbu. Ve čtyřicátých letech 20. století prošla Horní Branná rekonstrukcí, skvěle zrekonstruována byla mimo jiné i sgrafitová výzdoba.
 
Co se skrývá za zdmi?
Návštěvníci dnes mohou v útrobách zámku obdivovat především odkaz Jana Amose Komenského. V roce 1957 byla otevřena pamětní síň a památník Učitele národů. Za zmínku stojí také krásný zámecký park plný romantiky. A pokud jste milovníky heraldiky, na východním průčelí zámku můžete obdivovat erby stavebníků z konce 16. století a stejně staré česko-latinské nápisy.
 
O CHUDÁKU HANESOVI
Městečko Horní Branná je opředené poutavou pověstí o hrbáči Hanesovi. Když v kraji vypuklo těžařské šílenství a páni najímali chudáky na těžkou práci v dolech, najali také Hanese. Dostal jako zálohu pár šestáků a rozhodl se, že se s nimi pochlubí svému příbuznému právě v Horní Branné. Dorazil do městečka, zabušil na dveře chalupy a dostalo se mu příjemného přijetí.
Co ale čert nechtěl, v noci se v Branné rozzuřil červený kohout. Běhal po střechách domů a zapaloval jednu chalupu za druhou. Zámecký pán chtěl po ohnivé noci najít viníka a nechal si na zámek přivolal všechny, kteří v městečku nebydleli. Hanes byl mezi nimi. Zámecký pán ho okamžitě nařkl ze žhářství a uvrhl do vězení. Marně se Hanes hájil, marně padal na kolena, marně prosil o milost. Pravdy se nedovolal, protože jeho příbuzný se k němu neznal. Měl strach, že také skončí ve vězení.
Zámecký pán byl s ortelem rychle hotov, vyřkl smrt. Hanes měl zemřít na šibenici na nedalekém vrchu Principálka. Druhý den ráno se na Principálce sešlo mnoho lidí, kteří s popravou nesouhlasili. Strach je však nenechal promluvit. Hanes ještě jednou prosil zámeckého pána o milost, ale zbytečně. Nakonec se otočil směrem ke Krkonoším a v zoufalství promluvil k nejvyššímu pánu krkonošských hor, ke králi Zlatohlavovi. "Pomoz mi, Zlatohlave, jsem nevinen." A král Zlatohlav jeho prosbu vyslyšel. Sestoupil z nebes a hrozivě se podíval na zámeckého pána.
"Slyšte mne, krále Zlatohlava. Netrestejte nevinného chudáka, nebo se má zloba obrátí proti vám." Zámecký pán zbledl strachy a udělil Hanesovi milost. A Hanes? Ten utíkal, seč mu nohy stačily.

OTVÍRACÍ DOBA
Otevřeno celoročně po předchozí dohodě.

VSTUPNÉ
Vstupné je 10 korun pro dospělé, 5 korun pro děti.

CESTOU NECESTOU
Do Horní Branné se dostanete vlakem i autobusem, stanice se nacházejí jen kousek od zámku. Informace o jízdních řádech najdete na adrese www.jizdnirady.cz. Motoristé se do Horní Branné dostanou z Vrchlabí po silnici číslo 295 směrem na Novou Paku. Z opačné strany vede silnice z Jičína na Novou Paku, pak po silnici číslo 16 na Trutnov, v Horce u Staré Paky je odbočka vlevo na silnici číslo 293, v Rovnáčově odbočka vpravo na silnici číslo 295 směrem na Vrchlabí