492ZOBRAZENÍ

Většina tuzemských zámků stojí na základech tvrzí a hradů. To se ale nedá tvrdit o Dačicích, protože jsou čistokrevným zámkem. Impuls ke stavbě krásného sídla vydali Albrecht a Ondřej Krajířové z Krajku, jejichž erb vidíte na obrázku. Stalo se tak někdy kolem roku 1591.
Dačice měly poměrně pohnutou historii, protože několikrát vyhořely. Poprvé v roce 1645, pak v roce 1721. Následovala významná přestavba, během které zámek získal barokní podobu. Ve století osmnáctém však přišly další stavební úpravy, které Dačicím vtiskly výrazný klasicistní ráz. Na přestavbách pracovali známí stavitelé, mimo jiné Heinrich Riedel. V roce 1818 vznikl výtečně udržovaný zámecký park v anglickém stylu.
 
Co nám poví krásná průvodkyně?
Malebný dačický zámek se právem pyšní historickými interiéry, které jsou plné unikátních souborů empírového vybavení. Mezi místnosti zámku, které by rozhodně měly zaujmout vaši pozornost, patří zrcadlový sál a secesní knihovna. Jižní křídlo zámku je domovem expozice dokumentující historii Dačicka. Dále je tu expozice Malíři Vysočiny. Její součástí jsou mnohá umělecká díla z 19. a 20. století. Pro trochu oddychu po prohlídce, která trvá necelou hodinu, můžete zamířit do rozlehlého parku kolem zámku.
 
O Liščím mlýnu
V hustém lese kousek za Dačicemi prý stával starý mlýn, přezdívaný Liščí. Byla to krčma pověsti pochybné, ve které se scházely samé hříšné duše. Sám mlynář-hostinský byl vůdcem lupičské bandy, která trápila široké okolí. Však těšil se Liščí mlýn pověsti nevalné, všichni kupci se ho báli.
Jednou jel kolem po staré kupecké stezce bohatý obchodník s pacholkem a nákladem vzácného zboží. Dohonil ho chudý pocestný a žádal obchodníka, aby ho kousek svezl. Kupec ale nechtěl, znal příliš dobře pověst kraje. Práskl do koní a začal ujíždět. Pocestný ho však tajně doběhl a posadil se na zadek vozu, aby na chvíli ulevil znaveným údům.
Když spřežení projíždělo kolem Liščího mlýna, vyřítila se z houští čeládka ozbrojených ničemů. Kupce i jeho pacholka povraždili a zboží ukradli. Jen chudáka na zadku vozu si nevšimli. Když bylo po všem, uháněl pocestný do Dačic a za tepla tam o přepadení vyprávěl. Měšťané, kterým byl Liščí mlýn už dlouho trnem v oku, nemeškali. Popadli kyje a běželi do krčmy. Tam už byly stopy po hrozném činu zamaskované, hostinský a jeho kumpáni seděli nad večeří a dělali, jakoby se nechumelilo.
Měšťané je přesto zajali a soud nad nimi vyřkl spravedlivý trest. Muži byli pověšeni na Šibeničním kopci za františkánským klášterem a ženy postínány. Liščí mlýn byl zbořen, aby se v něm nemohla usadit zase nějaká pakáž. V kraji se opět usídlil klid.

Jak na zámek
Do městečka Dačice se dostanete vlakem i autobusem. Stačí vyhledat vhodné spojení. Zkuste například adresu www.jizdnirady.cz.
Železniční zastávka je vzdálená asi kilometr od zámku, z autobusové stanice vás čeká cesta o polovinu kratší. Motoristé s mohou k zámku dopravit buď z Jindřichova Hradce po silnicích číslo 23 a 151, nebo z Jihlavy po komunikacích číslo 19 a 406. Parkoviště pro osobní automobily i autobusy je jen pár kroků od zámecké brány.

OTVÍRACÍ DOBA
Zámek - IV. a X. v sobotu, neděli a o svátcích od 9 do 15 hodin, V. a IX. denně mimo pondělí od 9 do 15.30 hodin, VI. až VIII. od 9 do 16.30 hodin. Muzeum - IV., V. a IX., X. denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin, VI. až VIII. denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, XI. až III. od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin. Návštěva v jiném termínu je možná po předchozí domluvě.

VSTUPNÉ
Zámek - dospělí zaplatí 50 korun, děti 25 korun, rodinné vstupné činí 100 korun. Muzeum - dospělí zaplatí 20 korun, děti 10 korun