455ZOBRAZENÍ

Gotický most se sochařskou výzdobou — NKP, UNESCO

Karlův most spojuje oba břehy Vltavy, Staré Město s Malou Stranou. Jeho předchůdcem byl dřevěný most, připomínaný již r. 1118. V r. 1157 byl dřevěný most zničen povodní. Nahradil ho kamenný most zv. Juditin, zbudovaný v I. 1158-1160 z podnětu královny Judity, manželky českého krále Vratislava I. Tento most byl postaven téměř v místech dnešního Karlova mostu, poněkud severněji. Měl 21 polokruhových oblouků a byl pobořen povodní v r. 1342. Nový most, původně zvaný Kamenný nebo Pražský (od r. 1870 Karlův), dal postavit Karel IV. Stavba byla zahájena v r. 1357 a řídil ji P. Parléř. Most byl dokončen na poč. 15. stol. Nad prvním staroměstským pilířem postavil Parléř Staroměstskou mosteckou věž považovanou za nejkrásnější bránu gotické Evropy. Karlův most je postaven z pískovcových kvádrů, je 520 m dlouhý a 10 m široký, spočívá na 16 obloucích. Zdobí jej ve střední Evropě jedinečný soubor 30 soch a sousoší, převážně barokních z I. 1683-1714, doplněných v 19. stol. několika novogotickými a klasicistními.Podrobnější informace o památce…