247ZOBRAZENÍ

Na místě dnešního Mělnického zámku bývalo v 9. a 10. století hradiště Pšovanů. K tomuto kmeni patřila podle tradice i česká kněžna sv. Ludmila, pozdější choť knížete Bořivoje.
Později na místě dřevěného hradu vyrostl kamenný raně středověký hrad Přemyslovců, který byl během 15. století několikrát goticky přestavěn a rozšířen mimo jiné i o vstupní bránu. Po roce 1542 byla zahájena přestavba hradu v pohodlnější renesanční sídlo, v polovině 16. století nechal Zdislav Berka z Dubé přistavit severní křídlo. Jiří St. Popel z Lobkovic, který se poté stal zástavním držitelem zámku, nechal opravit západní křídlo renesančně.
V roce 1687 se zámek octl v rukou šlechty, respektive v rukou Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, který jej odkoupil od císaře Leopolda I. Nový majitel nechal vzápětí zámek dále rozšířit. Poslední černínská dědička panství, Marie Ludmila, se roku 1753 provdala za Augusta Antonína Lobkowicze. Lobkowiczové později provedli další stavební úpravy, které ale měly na vzhled zámku pramalý vliv. V roce 1948 byl Lobkowiczům zámek odňat, v roce 1992 opět vrácen. Od roku 1993 probíhaly na zámku rozsáhlé rekonstrukční práce. Dnes je zámek celoročně přístupný veřejnosti.

Co nabízí Mělnický zámek?
Mělnický zámek se může pochlubit skvostnými interiéry a pochopitelně i nezapomenutelnými vinnými sklípky. Prvním pokojem, do kterého při prohlídce zámku vstoupíte, je Velká ložnice s renesanční postelí s nebesy a barokním nábytkem. Nejen malé návštěvníky pak zaujme dětský nábytek z konce 19. století.
Následující místností je Růžový salónek neboli malý dámský salónek. Je zařízen ve stylu Ludvíka XVI. a vyniká ukázkami vzácného evropského a orientálního porcelánu a keramiky. Dalším z pokojů je malá ložnice Jiřího Kristiána Lobkowicze, úspěšného automobilového závodníka, který tragicky zahynul při závodech v Berlíně. Zdi pokoje zdobí kromě cenných obrazů také lovecké pušky, zvané těšínky. Vaši pozornost si zajistí i velký model námořní lodi pravděpodobně z 18. století. Následuje pracovna Augusta Longina, významného úředníka habsburské monarchie. Kromě empírových kamen zaujme i sbírka předmětů orientálního původu.
Další místností je jídelna s dvojicí nádherných sekretářů ze 17. století a Velký salón s celou řadou cenných obrazů. Dále v interiérech zámku najdete malby a rytiny mnohých evropských měst, jak je zachytili jejich tvůrci před mnoha a mnoha lety. Konec prohlídky provází desítky loveckých trofejí rozesetých na chodbách i schodišti.
Půvabné jsou zdejší vinné sklepy. Součástí zajímavé prohlídky sklepních prostor je také ochutnávka vína, která pochopitelně atraktivitu sklepů notně zvyšuje. Mimochodem, o rozvoj místní vinařské tradice se zasloužil král Karel IV., který dovezl vinnou révu z Burgundska. Oblíbenou atrakcí je také tradiční mělnické vinobraní, které zpravidla připadá na třetí víkend v září. V té době Mělník nepoznáte. Všude je slyšet smích, všichni se dobře baví a víno teče proudem. 
 
Jak za sladkým vínem?
Do města Mělník vás zaveze vlak i autobus, stačí si vybrat odpovídající spoj na internetové adrese www.jizdnirady.cz.
Železniční stanice je od zámku vzdálená jeden a půl kilometru, autobusová o půl kilometru méně. Mělník leží 35 kilometrů od Prahy, dojedete do něj po silnici číslo 6 nebo 16. Parkovat můžete v podstatě kdekoliv, parkování v centru města je však zpoplatněno formou parkovacích automatů.