1048ZOBRAZENÍ

Hrad nad soutokem Vltavy a Otavy, severně od Písku v těsném sousedství obce Zvíkovské Podhradí. Královský hrad na skalním ostrohu byl založen pravděpodobně už Přemyslem Otakarem I. První písemné zmínky o hradu se však váží až k roku 1234. Přemysl Otakar II. nechal hrad podstatně rozšířit. Důmyslné opevnění společně se strategicky výhodnou polohou činily hrad takřka nedobytným, o čemž se přesvědčili mimo jiné husité.
Později se hrad stal majetkem Rožmberků a ještě poději Švamberků, jejichž erb můžete vidět na obrázku. V 16. století se hrad dočkal rozsáhlé renesanční přestavby, která jej přiblížila zámku. V roce 1618, za povstání českých stavů, se posádka hradu čítající 140 mužů úspěšně bránila čtyřtisícové přesile. Na počátku třicetileté války, v roce 1622, byl hrad znovu obléhán. Tentokráte ho ale vojáci dobyli a vyrabovali. Kníže Jan Oldřich z Eggenberga ho proto musel nákladně obnovovat.
Další pohromou byl požár v roce 1751, po kterém následovaly rozsáhlé opravy. Strategicky výhodnou polohu Zvíkov ztratil vybudováním Orlické přehradní nádrže. Začátkem 19. století postupně pustl a chátral, čemuž částečně zabránily až úpravy provedené Schwarzenberky. I ve 20. století se Zvíkov dočkal renovací a dnes je majetkem českého státu.
 
Co ukrývají hradby?
Návštěvníkům je přístupný prakticky celý areál hradu. Už zdálky vás zaujme věž Hláska. Má typický válcový tvar. Dominantou hradu je královský palác s arkádovým ochozem. Další věže nesou jména Hlízová a Červená. Zajímavé jsou i hospodářské prostory a Železná brána.
Interiéry hradu jsou zdobené malbami, často zobrazující život svatých. Z tohoto pohledu jsou nejimpozantnějšími místnostmi kaple sv. Václava a svatební, erbovní a korunní síně. V hradu najdete i poutavou expozici o historii Zvíkova a výstavu archeologických nálezů.
Z dobového zařízení hradu toho příliš mnoho nezbylo, ale i to málo stojí za pozornost. Před opuštěním hradu se nezapomeňte pokochat výhledem na soutok Otavy a Vltavy, je skutečně krásný.
 
O ševci Matějovi
Dlouhá léta stojí nad soutokem Vltavy a Otavy mohutný hrad Zvíkov. V krutých časech třicetileté války se do něj nastěhovali císařští vojáci, aby odtud střežili široké okolí. A protože během patrolování poničili mnohé boty, najali si chudého ševce Matěje a nastěhovali ho do malého domku na hradě. Matěj byl starý mládenec, ale za práci vzít uměl, jen co je pravda. Zlaťáky se k němu hrnuly, ale on byl spořivý a šetřil si na stará kolena. Mnohokráte se mu v hospodě smáli.
Jednoho dne se chasa v krčmě rozhodla, že Matějovi něco provedou. "Nechejte to na mě. Schovám se v peci a až bude půlnoc, tuze ho vystraším," holedbal se kominík. Posilnil se ještě několika žejdlíky piva a vyrazil k hradu. Proklouzl kolem stráží, potichu vešel do světničky a zalezl do kamen. Matěj byl tak zabrán do práce, že si ničeho nevšiml.
Odbyla půlnoc, kominík se nadechl a vyrazil z pece s takovým řevem, že se Matějovi postavily vlasy hrůzou. Odhodil boty a upaloval z hradu, až se mu za patami prášilo.
Doběhl až na nedaleký palouk, kde se samou únavou složil k zemi. Jaké však bylo jeho překvapení, když zaslechl hudbu a zpěv. Ze Zvíkova vyšel průvod vzácných pánů a dam, dorazil až na palouk a všichni začali tancovat. Matěj měl oči navrch hlavy.
Zábavu pokazila až nehoda, jedné paní se zlomil střevíček. Matěj sebral veškerou odvahu, která v něm zbývala, a nabídl dámě pomoc. "Opravím vám střevíček, vzácná paní, jsem totiž švec." Kde se vzal, tu se vzal, objevil se před ním verpánek a Matěj se dal do díla. Za chvíli měl střevíček spravený. "Je to hotové, střevíček vám vydrží dalších sto let."
Vzácná paní se usmála a povídá: "Děkuji ti, ševče Matěji. Střevíček opravdu musí vydržet takovou dobu, protože tu musíme každých sto let tancovat za to, že jsme kdysi o Štědrém dnu na Zvíkově tančili a tak propadli peklu." A odměnila Matěje plnou zástěrou zlatých.
Říká se, že panský průvod by měl dodnes tančit za své provinění. Od té doby, co byla louka zaplavena vodou, však už nemá kde.

OTVÍRACÍ DOBA
IV. a X. v sobotu, neděli a o svátcích od 9.30 do 15.30 hodin, V. a IX. denně mimo pondělí od 9.30 do 16 hodin, VI. až VIII. denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

VSTUPNÉ
Každý dospělý zaplatí 40 korun, děti 20 korun.

JAK NA ZVÍKOV
Pokud nehodláte cestovat autobusem, který vás zaveze půl druhého kilometru od hradu, nezbývá než dojet vlakem do vesničky Dolní Ostrovec, odkud je to k hradu přibližně sedm kilometrů. Vlakové i autobusové spojení můžete vyhledat například na www.jizdnirady.cz. Motoristé mohou k hradu zamířit po silnici číslo 4 směrem z Prahy a ve vesničce Rakovické Chalupy zabočit doprava na silnici číslo 121, která je dovede až do vesnice Zvíkovské podhradí. Druhou z možností je cesta z Tábora po silnici číslo 19 a odbočit na silnici číslo 29 směrem na Písek. V obci Dolní Záhoří je pak nutné zabočit vlevo na komunikaci číslo 138, která vede až k hradu.