Magazín

Makedonština

spory ohledně státní autonomie, názvu, jazyka ji doprovázejí po celou dobu její existence. Diskuse o plnohodnotnosti makedonštiny jako svébytného jazyka jsou do jisté míry stále aktuální, a to jak na poli národně-politickém, tak na poli filologickém. Sousední státy svůj postoj ..

Francie

Francie je rozlohou 643.427 km2 největší zemí západní Evropy. V mnoha ohledech, zejména však v kultuře, ovlivnovala celý kontinent, adíky postavení koloniální velmoci, také celý svět. Francie má 60,2 mil. obyvatel a úředním jazykem je francouzština. Leží ve výhodné poloze ..

Katar - Katarský stát

V 7. století byl součástí Arabské říše, pak o něj soupeřily sousední státy, Persie a Osmanská říše. V 18. století došlo ke vzniku emirátu, který byl až do první poloviny 20. století součástí Osmanské říše. Poté byl Katar pod britskou správou. V roce 1971 byla ..