Výsledky vyhledávání pro dotaz perchta

Výsledky vyhledávání v sekci: Magazín

Zámek Telč

Jedno z našich nejkrásnějších měst je právem zapsané do seznamu UNESCO. Může za to také zdejší nádherný zámek. Je postaven na základech malého královského hrádku, který ve druhé polovině 14. století získal vlivný rod pánů z Hradce a přestavěl ho na zvláštní vodní pevnost. Příslušníci starobylého rodu, kteří se pyšnili erbem na obrázku, prosluli touhou po nákladných a honosných stavbách. Milovali lesk peněz, tituly a slávu.Hlava moravské větve rodu, Zachariáš z Hradce, proto utopil celé mění v Telči. První práce tu začaly kolem roku 1553 a pokračovaly až do roku 1568. Říká se, že Zachariáš do Telče vložil mnoho milionů zlatých. Ostatně, nebyl jediný rozmařilec z rodu. Jeho synovec Adam se zase rozhodl vybudovat honosné sídlo v Jindřichově Hradci a také v Praze na Hradčanech. Když se ale vrátíme do Telče, zjistíme, že se na zdejších přestavbách podíleli i mnozí slavní architekti, například Antonio Ericer nebo Baltasaare Maggi. Díky nim můžeme v Telčském zámku vidět mnoho skvostů, mimo jiné kazetové stropy a nástěnné malby.  Co se skrývá za zdmi zámku? Půvabný zámek nabízí dychtivým návštěvníkům historické interiéry, které se honosí unikátní výzdobou a dobovým inventářem. Mezi nejpůsobivější prostory zámku patří Rytířský, Zlatý a Modrý sál. Najdete tu i celou řadu cenných sbírek.Tam, kde dříve stálo purkrabství, se dnes nachází zajímavé muzeum. Jeho součástí jsou předměty dokumentující historii města a také etnografické exponáty. V ochozu zámku můžete navštívit galerii mistra štětce Jana Zrzavého. V zámecké kapli uvidíte hrob zakladatele krásného zámku Zachariáše z Hradce. Další vzpomínkou na tohoto může je stoletá Zachariášova lípa, která se tyčí v rozlehlém parku kolem zámku.  O sladké kaši Bylo hodně pánů, kterým poddaní na jméno přijít nemohli. Ale byli i tací, které lid miloval. Mezi takové patřila i Perchta z Rožmberka. Nosívala stále bílé šata, a proto jí lidé říkali Bílá paní.Byla vlídná, milá a lid ji zbožňoval. Jednou, když v Jindřichově Hradci opravovali hrad, chodila paní Perchta k dělníkům a říkala jim: "Pospěšte si, lidičky, aby byla práce rychle hotová. Odměním vás dobrou sladkou kaší."A dělníci skutečně chvátali a dokončili opravy o mnoho dní dříve. Jak Perchta slíbila, tak také učinila. Navařila tak sladkou kaši, že se po ní lidé jen olizovali. Od těch dob se sladká kaše a k ní mnoho dalších dobrot rozdávalo každý rok.I po své smrti Perchta pomáhala lidem. Zjevovala se prý i na Telči, kde se vždy na Zelený čtvrtek rozdávalo chudým jídlo. Jen jednou se tak nestalo, to když Telč obsadili za třicetileté války Švédové. Jejich velitel se prastarému zvyku jen smál a zakázal chudinu obdarovat. Se zlou se však potázal, protože o půlnoci začala Perchta řádit jako pominutá. Házela talíři, třískala dveřmi a švédské vojáky vláčela nebývalou silou ode zdi ke zdi. Švédové se tak vylekali, že hned druhý den ráno navařili tolik kaše, že chudým málem pukl břich. Zvyk se pak na Telči udržel až do roku 1782, pak se chudí podělovali místo jídla penězi.Jak do Telče Do Telče se dostanete vlakem i autobusem, stačí najít spojení na adrese www.jizdnirady.cz. Vzdálenost autobusové i železniční zastávky od zámku je přibližně jeden kilometr. Motoristé mohou cestovat do Telče po dálnici D1 spojující Prahu a Brno, sjet na odbočce na Jihlavu a pak po silnici číslo 406 přímo do Telče. Delší, ale někdy rychlejší variantou, je jet z Jihlavy po silnici číslo 38 a pak zahnout doleva k Telči po silnici číslo 23. Do Telče můžete přijet i z druhé strany po silnici číslo 23 od Jindřichova Hradce. Placené parkoviště pro automobily i automobily je asi půl kilometru o zámecké brány.OTVÍRACÍ DOBA Zámek a muzeum - IV. a X. denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin, V. až IX. denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Galerie - I. až III., XI. a XII. od úterý do pátku a v neděli od 9 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin, IV., IX a X. denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin, V. až VIII. denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.VSTUPNÉZámek 1. trasa - dospělí zaplatí 60 korun, děti 30 korun. Zámek 2. trasa - dospělí zaplatí 60 korun, děti 30 korun. Muzeum - dospělí zaplatí 20 korun, děti 10 korun. Galerie - dospělí zaplatí 20 korun, děti 10 korun.  

Pokračovat na článek